یوگا از طرفی به معنای «کنترل کردن» آمده‌است و در آن صورت یوگا را می‌توان علم کنترل امواج فکر و علم مهار قوای ذهن به منظور تسلطی همه جانبه بر توان بالقوه خود دانست. تمرینات اصلی (وضعیت‌های) یوگا که به آنها آسانا نیز گفته می‌شود، تمرینات کششی بی خطری هستند که به غیر از انعطاف پذیری و تمرکز فکری، خسته گی را از بدن شما دور می‌کنند.

یوگا فواید و ویژگی‌های گسترده‌ای دارد. توجه کنید که اگر این ورزش به طور مرتب و از سنین پایین (کودکی) شروع و پی گیری شود، فواید آن چند برابر خواهد شد. از فواید یوگا می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

  •  تقویت در دقت و تمرکز
  •  تقویت تفکر و روشن بینی و امیدواری
  •  تقویت قدرت تخیل و خلاقیت
  •  تقویت اعتماد به نفس و مثبت گرایی
  •  تقویت قالبیت هماهنگی ذهنی با فیزیکی بدن (کنترل بهتر بدنی)
  •  تقویت اعتقاد (اعتقاد به خالق هستی با برانگیختن قدرت اندیشه و آرامش)

 (متن از ویکی پدیا)

 

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

 

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

 

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)

سخت ترین حرکات در یوگا (26 عکس)